Lidmaatschap verlengen

Hieronder vindt u de twee opties, zoals genoemd in onze recente email.


Uw cadeaulidmaatschap zelf verlengen!

Hier kunt u uw cadeaulidmaatschap heel eenvoudig zelf verlengen, door deze om te zettten naar een gewoon lidmaatschap!

Om uw cadeaulidmaatschap om te zettten naar een normaal lidmaatschap (op uw eigen naam), klikt u op de onderstaande link. Er verschijnt dan een
e-mail, die u vervolgens eenvoudig kunt invullen en versturen. Met het invullen en versturen van deze e-mail verleent u tot wederopzegging machtiging aan de Fan Club Barcelona om van uw rekeningnummer de, door het bestuur vastgestelde, jaarlijks te betalen contributie af te schrijven. Hierbij zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Zelf verlengen cadeaulidmaatschap per e-mail

Het kan bij sommige e-mailprogramma's zijn dat de bovenstaande link niet naar behoren werkt. Klik in dat geval alstublieft op de hierna volgende link (info@fanclubbarcelona.nl) en geef de de volgende gegevens door:

- Uw achternaam
- Uw lidnummer (zie s.v.p. uw lidmaatschapspas)
- Uw IBAN-rekeningnummer
- Uw e-mailadres

Indien je minderjarig bent, is ouderlijke toestemming nodig. Dit kunnen je ouders/verzorgers doen door een emailtje te sturen vanaf hun eigen emailadres aan info@fanclubbarcelona.nl met in ieder geval de volgende (naar de omstandigheden aan te passen) tekst:

Ik ben de vader/moeder/verzorger van [jouw naam en achternaam] en ben akkoord met zijn/haar omzetting van het cadeaulidmaatschap naar een normaal lidmaatschap van de Fan Club Barcelona en de bijbehorende afschrijving van de contributie.


De cadeaugever verlengt het lidmaatschap!

Hier kunt u, als cadeaugever, eenvoudig het lidmaatschap van de cadeauontvanger verlengen!

Om het lidmaatschap van de cadeauontvanger te verlengen, klikt u op de onderstaande link. Er verschijnt dan een e-mail, die u vervolgens eenvoudig kunt invullen en versturen. Met het invullen en versturen van deze e-mail verleent u tot wederopzegging machtiging aan de Fan Club Barcelona om van uw rekeningnummer de, door het bestuur vastgestelde, jaarlijks te betalen contributie af te schrijven. Hierbij zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Cadeaugever verlengt lidmaatschap per e-mail

Het kan bij sommige e-mailprogramma's zijn dat de bovenstaande link niet naar behoren werkt. Klik in dat geval alstublieft op de hierna volgende link (info@fanclubbarcelona.nl) en geef de de volgende gegevens door:

- Achternaam van de cadeauontvanger
- Zijn/haar lidnummer
- Uw achternaam
- Uw IBAN-rekeningnummer
- Uw e-mailadres